Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Ong Biển Foods là Cửa hàng Thực phẩm Hữu cơ mang thương hiệu Ong Biển của Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển, với mong muốn tất cả mọi người được thưởng thức thực phẩm sạch, hữu cơ mang thương hiệu Ong Biển với giá cả hợp lúý.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Bình luận của khách truy cập được hệ thống kiểm duyệt. Sau khi chấp nhận, bình luận của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận về sản phẩm hay bài viết của chúng tôi trên website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.