Nước ép Cam Ong Biển ly 350ml

25,000

Được sản xuất từ những trái cam được canh tác Quy trình – Công nghệ Ong Biển theo CÔNG NGHỆ 5 KHÔNG 1 CÓ

  • Không phân bón hóa học
  • Không thuốc Bảo vệ thực vật
  • Không thuốc kích thích tăng trưởng
  • Không giống biến đổi gen
  • Không chất bảo quản sau thu hoạch

CÓ CAM SẠCH, GIÀU DINH DƯỠNG

Cho phép đặt hàng trước

Nước ép cam Ong Biển
Nước ép Cam Ong Biển ly 350ml

25,000