Nước ép Ổi Ong Biển chai 350ml

40,000

Được sản xuất từ những trái ổi canh tác Quy trình – Công nghệ Ong Biển theo CÔNG NGHỆ 5 KHÔNG 1 CÓ

  • Không phân bón hóa học
  • Không thuốc Bảo vệ thực vật
  • Không thuốc kích thích tăng trưởng
  • Không giống biến đổi gen
  • Không chất bảo quản sau thu hoạch

CÓ ỔI SẠCH, GIÀU DINH DƯỠNG

Cho phép đặt hàng trước

Nước ép ổi Ong Biển
Nước ép Ổi Ong Biển chai 350ml

40,000