Trứng vịt Ong Biển (hộp 6 trứng)

30,000

Trứng vịt Ong Biển an toàn tuyệt đối, vịt nuôi trong thời gian đủ dài trên cánh đồng lúa Ong Biển 5 không 1 có.

  1. Không phân bón hóa học.
  2. Không sử dụng thuốc BVTV.
  3. Không thức ăn tăng trưởng.
  4. Không tiêm thuốc định kỳ.
  5. Không hóa chất kích đẻ.

♥ Có trứng vịt sạch, ngon ♥

Trứng Vịt Ong Biển
Trứng vịt Ong Biển (hộp 6 trứng)

30,000